SERVEI RECONEIXEMENT

SERVEI  DE RECONEIXEMENT  EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
DEL SISTEMA EDUCATIU

Servei que presta el centre educatiu de forma personalitzada, que consisteix en la realització d'una entrevista entre la persona sol·licitant i els avaluadors del centre i conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives i mòduls que se li hagin reconegut. Té un cost marcat pels preus públics. Per convalidar les unitats formatives reconegudes la persona s'ha de matricular en el Cicle Formatiu corresponent, acreditant els requisits d'accés.

INFORMACIÓ:        Informació del Servei. Informació del RECONEIXEMENT.


INSCRIPCIÓ:      Full de sol·licitud al servei
                            Full d'inscripció al servei


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada